Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

POMOCNY

system organizacji pracy
z Klientami
dla Księgowych

SKUTECZNY

system wymiany danych
księgowych i faktur
z Kontrahentami

EFEKTYWNY

system zarządzania
przepływem faktur
dla pracowników

SZYBKI

wystaw szybko fakturę
i ciesz się z efektów
swojej pracy

SZYFROWANY

poziom bezpieczeństwa
danych Księgowych
w relacjach B2B

GOTOWY

do współpracy
bez wdrożeń i szkoleń
– dostępny online

Baza wiedzy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

System maszfakture.pl rekomendowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce!

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą (działa od 1907 roku) i największą polską organizacją, która skupia środowisko zawodowe związane z rachunkowością i finansami. Jest nam bardzo miło, że stowarzyszenie mające w naszej branży największą estymę mogło zapoznać się z systemem maszfakture.pl i wystawić na jego temat pozytywną opinię. Dziękujemy za duży wkład pracy w jego rzetelną weryfikację – analiza programu trwała ponad dwa miesiące!

Czytaj więcej
e-faktury

W 2018 roku elektroniczne faktury ustrukturyzowane będą obowiązywać w sektorze publicznym

Od 26 listopada 2018 roku jednostki z sektora publicznego podczas realizowania zamówień publicznych będą musiały przyjmować elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Czym one są, jaki to ma cel i jakie będą z tego korzyści?

Czytaj więcej
e faktury

Przechowywanie e-faktur – obowiązek druku to mit

Konieczność drukowania faktur elektronicznych to jeden z głównych mitów, które stosunkowo często pojawiają się w dyskusjach nt. elektronicznego obiegu dokumentów i e-fakturowania. Przyczyną jest z reguły przyzwyczajenie do świata papierowych faktur. Tymczasem e-faktura nie musi być drukowana ani w celu przedstawiania jej w urzędzie skarbowym, ani w celu archiwizacji i przechowywania.

Czytaj więcej
split payment

Split payment narzędziem uszczelniającym podatki od towarów i usług

Każdego roku na podatników czeka dużo zmian, których celem jest usprawnienie prowadzenie księgowości firmowej, jak również uszczelnienie podatków od towarów i usług. Od przyszłego, 2018 roku, w życie wejdzie split payment, czyli model podzielnej płatności.

Czytaj więcej
nievatowcy

Nievatowcy wystawiają faktury

Do 2014 raku przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie wystawiali faktur, a dowodem dokonania płatności za usługę bądź produkt był rachunek. Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy są podatnikami VAT czy są z niego zwolnieni, są zobowiązani do wystawiania faktur.

Czytaj więcej
korekta faktury

Korekta faktury – co powinieneś wiedzieć

Wystawiona przez przedsiębiorcę faktura nierzadko zawiera błędy, które wymagają korekty, aby dokument mógł stanowić dowód księgowy. Faktura korygująca jest dokumentem, który stanowi dowód księgowy, a jego celem jest korekta błędów, które pojawiły się na wystawionej wcześniej fakturze. Sporządza się ją w momencie, kiedy konieczna jest poprawa błędów, jakie wystąpiły na fakturze VAT.

Czytaj więcej
faktura

Wystawiamy fakturę zaliczkową

Faktura jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż produktu oraz dowodem dokonania za niego zapłaty. Najczęściej przedsiębiorcy wystawiają fakturę końcową w momencie otrzymania całości zapłaty za dostawę towaru lub świadczenie usługi. Innym rodzajem faktury jest faktura zaliczkowa. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona wystawiana przy wpłacie przez kontrahenta jedynie części kwoty.

Czytaj więcej
duplikat faktury

Kiedy można wystawić duplikat faktury?

Faktura VAT służy dokumentowaniu określonych zdarzeń gospodarczych i stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Bywa jednak, że faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu, wówczas trudno udowodnić zasadność odliczenia określonej kwoty podatku. Możliwe jest jednak wystawienie duplikatu faktury. Pozostaje jednak pytanie, kiedy można wystawić duplikat faktury i jak to wygada w praktyce?

Czytaj więcej
zwolnienie z VAT

Zwolnienie z VAT – kiedy można skorzystać?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przewiduje dwa rodzaje zwolnień z podatku VAT – przedmiotowe oraz podmiotowe. W rezultacie podatnik posiadający określone przychody lub wykonujący wyszczególnione w ustawie czynności może liczyć na zwolnienie z podatku. Zwolnienie skutkuje określonymi konsekwencjami. Podmiot, który korzysta ze zwolnienia, nie musi składać deklaracji podatkowych, ani prowadzić ewidencji podatkowej, ale również nie ma prawa do odliczania VAT od wydatków związanych ze sprzedażą.

Czytaj więcej
faktura vat

Faktura VAT marża w praktyce

Faktura VAT marża jest szczególnym rodzajem faktury, stanowiącym odstępstwo od ogólnych zasad opodatkowania towarów. Istotą procedury VAT marża jest opodatkowanie marży zamiast całej kwoty należnej z tytułu sprzedaży towaru. Przy czym, przez marżę rozumie się, różnicę między całkowitą kwotą, którą płaci nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Szczegółowa procedura została opisana w art. 119 – 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czytaj więcej
Następna strona »