Składki ZUS 2021 – jakie podwyżki czekają przedsiębiorców?

Data publikacji: 16 lutego 2021 14:07 | Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2021 14:07 | Kategorie: Aktualności, Vademecum Przedsiębiorcy, Zasady


W 2021 roku przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki niż rok wcześniej. Przyczyną podwyżek jest wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Ile wynosi suma składek ZUS dla przedsiębiorców objętych preferencyjnymi warunkami oraz tych bez preferencji? Podpowiadamy.

Jeszcze kilka miesięcy temu przypuszczano, że podwyżki składek ZUS będą w tym roku najwyższe od lat. Na szczęście dla przedsiębiorców, taki scenariusz się nie ziścił. Na skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia właściciele firm i tak oddadzą ZUS-owi więcej pieniędzy niż rok wcześniej. Ile zapłacą?

Preferencyjny ZUS 2021

Podstawą wymiaru preferencyjnych składek ZUS jest 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku jej wartość wynosi 2800 zł brutto. Podstawa wymiaru składek wyniesie więc 840 zł.

Tym samym, minimalna kwota składki:

  • na ubezpieczenie emerytalne wyniesie 163,97 zł,
  • na ubezpieczenie rentowe wyniesie 67,20 zł,
  • na ubezpieczenie chorobowe wyniesie 20,58 zł,
  • na ubezpieczenie wypadkowe wyniesie 13,03 zł (od 1 kwietnia – 14,03 zł).

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym, lecz bez składki zdrowotnej wynosi 264,78 zł (265,78 zł od kwietnia), 21 stycznia 2021 poznaliśmy wysokość składki zdrowotnej. Wyniesie ona 381,81 zł (9% podstawy wymiaru, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 r.).

W sumie przedsiębiorcy z preferencjami będą więc musieli co miesiąc przelać na konto ZUS-u 646,59 zł.

Regularny ZUS 2021

Podstawą wymiaru regularnych składek ZUS nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. W 2021 roku jest to 5259 zł. Składki wylicza się więc od kwoty 3155,40 zł.

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z preferencji od stycznia do grudnia 2021 roku, zapłacą:

  • 615,93 zł w ramach składki na ubezpieczenie emerytalne,
  • 252,43 zł w ramach składki na ubezpieczenie rentowe,
  • 77,31 zł w ramach składki na ubezpieczenie chorobowe,
  • 52,37 zł w ramach składki na ubezpieczenie chorobowe, na ubezpieczenie wypadkowe (od 1 kwietnia – 52,70 zł),
  • 77,31 zł w ramach składki na ubezpieczenie chorobowe, na Fundusz Pracy.

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym, lecz bez składki zdrowotnej wynosi 1075,35 zł. Dokładając do niej kwotę składki zdrowotnej 381,81 zł, suma składek dla przedsiębiorcy bez preferencji wyniesie 1457,16 zł.

 Terminy opłacania składek

Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze mają obowiązek opłacania składek ZUS do 5. dnia następnego miesiąca. W przypadku samozatrudnionych ostateczny termin przypada 10. dnia następnego miesiąca, a w przypadku pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych – do 15. dnia następnego miesiąca.

Autor: Redakcja maszfakture.pl

Wróć do bazy wiedzy