Polityka prywatności

MASZFAKTURE.PL

O SERWISIE

Na system maszfakture.pl składa się serwis internetowy dostępny pod adresem maszfakture.pl oraz aplikacja, które pozwalają na bezpieczne wysyłanie e-faktur z jednego systemu księgowego do systemu, z którego korzysta nasz kontrahent lub biuro rachunkowe (dalej jako: „Serwis”, „System”, „maszfakture.pl” lub „Serwis Internetowy”). maszfakture.pl przetłumaczy wystawiony dokument i za pomocą jednego kliknięcia dostarczy go do systemu handlowego naszego klienta. System obsługuje najpopularniejsze na polskim rynku rozwiązania księgowe eliminując tym samym proces ręcznego fakturowania. Serwis i jego funkcjonalności oraz niniejsza polityka prywatności są skierowane wyłącznie do klientów biznesowych, z wyłączeniem konsumentów.

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej maszfakture.pl i zapraszamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności.

DANE FIRMOWE I KONTAKTOWE

Właścicielem Serwisu Internetowego oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych za jego pośrednictwem jest spółka IDMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wolsztynie (adres siedziby: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn i adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463219; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; kapitał zakładowy w wysokości: 75.000,00 zł.; NIP: 9231693462; REGON: 302432639; adres poczty elektronicznej: bok@maszfakture.pl (dalej jako: „Właściciel Serwisu”, „Administrator” lub „Usługodawca”).

We wszelkich sprawach związanych z maszfakture.pl można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@maszfakture.pl lub pisemnie na adres ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe korzystających z maszfakture.pl są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 POZ. 1000) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z maszfakture.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z maszfakture.pl skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

W przypadku korzystania ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym. Poza powyższym przypadkiem dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których dysponujemy uprzednią zgodą lub, gdy udostępnienie danych jest prawnie dozwolone.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

Administrator zapewnia odwiedzającym prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Można to zrobić w każdym czasie kierując odpowiednią prośbę do Administratora za pomocą danych kontaktowych podanych na wstępie.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: wszystkoociasteczkach.pl.

Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających stronę maszfakture.pl w następujących celach:

identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego, z wyłączeniem personalnej identyfikacji odwiedzających.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Odwiedzający ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na swoim urządzeniu – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej odwiedzającego maszfakture.pl w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

§ w przeglądarce Chrome

§ w przeglądarce Firefox

§ w przęglądarce Internet Explorer

§ w przeglądarce Opera

§ w przeglądarce Safari

Administrator zbiera również dane eksploatacyjne – adres IP odwiedzającego (tzw. logi), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę maszfakture.pl.

UWAGI KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko maszfakture.pl.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@maszfakture.pl lub pisemnie na adres ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn.