Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Bezpieczeństwo danych w obliczu rosnącej liczby zagrożeń cybernetycznych jest kluczowym zagadnieniem, na które każde z przedsiębiorstw świadczących usługi drogą elektroniczną powinno zwrócić szczególną uwagę. W związku z powyższym zespół maszfakture.pl podjął wszelkie kroki w kierunku zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa danych swoim obecnym oraz przyszłym Klientom.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym kontekście usługodawca ma obowiązek zapewnienia użytkownikom prywatności oraz poufności. Ponadto na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Z 2002 Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. każdy właściciel strony internetowej ma obowiązek chronienia danych osobowych swoich użytkowników przed nieuprawnionym dostępem. Realizując powyższy zapis, system maszfakture.pl posługuje się certyfikatem CERTUM Commercial SSL, za pomocą którego szyfrowana jest komunikacja pomiędzy aplikacją a portalem internetowym.

bezpieczeństwo

Szyfrujemy komunikację

CERTUM Commercial SSL

Certyfikat CERTUM Commercial SSL należy do certyfikatów wchodzących w skład klasy DV (Domain Validation), gwarantując tym samym szyfrowanie połączeń oraz weryfikację domeny. Certyfikat chroni Klientów maszfakture.pl przede wszystkim przed przechwyceniem danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych niezbędnych do prawidłowego procesu logowania (w tym login oraz hasło dostępu do konta użytkownika). Certyfikaty CERTUM SSL stosują techniki kryptograficzne zapewniające poufność i integralność przekazywanych danych.

Podnosimy wiarygodność

Microsoft Code Signing

Certyfikat Microsoft Code Signing przeznaczony jest w głównej mierze dla wydawców aplikacji przystosowanych do systemów operacyjnych wchodzących w skład rodziny MS Windows, zatem stanowi idealne rozwiązanie dla aplikacji maszfakture.pl. Certyfikat umożliwia autorom aplikacji maszfakture.pl cyfrowe podpisanie kodu, natomiast użytkownikom systemu weryfikację integralności danych. Certyfikat Code Signing zapewnia, że aplikacja maszfakture.pl od momentu jego podpisania nie została w żaden sposób zmodyfikowana przez osoby do tego celu niepowołane bądź wirusy. Certyfikaty CERTUM pozwalają na wykorzystanie siły szyfrowania osiągającej pułap 256 bitów.

Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań

Platforma Microsoft Azure

Serwis maszfakture.pl wykorzystuje najnowsze rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa dostarczane i gwarantowane przez dostawcę Microsoft Azure. Platforma ta jest zgodna z licznymi branżowymi, krajowymi oraz międzynarodowymi standardami, takimi jak: ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1, SOC 2, co potwierdzają ścisłe kontrole zabezpieczeń przez podmioty zewnętrzne (np. British Standards Institute) kończące się sukcesem. Integralną częścią projektowania platformy Azure są wbudowane w kod oprogramowania zabezpieczenia, weryfikowane pod kątem rygorystycznych wytycznych w ramach procesu OSA – Gwarancja bezpieczeństwa operacyjnego. Infrastruktura platformy Azure odporna jest na ataki cybernetyczne i pomaga zapewnić bezpieczeństwo danych Klientów, co weryfikowane jest regularnymi testami penetracyjnymi.

Działamy zgodnie z polskim prawodawstwem

W świetle prawa polskiego od 4 sierpnia 2005 roku faktury elektroniczne są dopuszczalnym dokumentem w krajowym obiegu handlowym. Od 1 stycznia 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ((Dz.U. Nr 249 poz. 1661) zasady posługiwania się e-fakturami zostały dość mocno zliberalizowane. Od ponad 5 lat przedsiębiorcy w Polsce mogą używać e-faktur, korzystając przy tym z dowolnego formatu elektronicznego. Zasadniczo muszą zostać spełnione trzy warunki, żeby móc posługiwać się fakturami elektronicznymi w obiegu handlowym: akceptacja przez odbiorcę, autentyczność pochodzenia oraz integralność danych na fakturze. System maszfakture.pl spełnia wymienione kryteria, tym samym wypełniając w powyższym zakresie wydane na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Finansów.

Należymy do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Jako członek największej polskiej organizacji zrzeszającej przedstawicieli świata księgowego jesteśmy zobligowani do popularyzowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie szeroko pojętej rachunkowości. W tym celu staramy się promować trend elektronicznego fakturowania, który w krajach europejskich funkcjonuje od wielu lat. Będąc twórcami aplikacji maszfakture.pl, pragniemy wspierać pracę biur księgowych oraz przedsiębiorstw poprzez dostarczanie im nowoczesnego narzędzia służącego do importu faktur zakupowych oraz sprzedażowych.