Rejestracja umów o dzieło — wszystko, co musisz wiedzieć

Data publikacji: 30 marca 2021 15:36 | Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2021 15:36 | Kategorie: Aktualności, Porady, Vademecum Przedsiębiorcy


Od stycznia 2021 roku płatnicy składek i osoby fizyczne mają obowiązek rejestracji zawieranych umów o dzieło. Gdzie i w jaki sposób należy zgłosić umowę? Jakie konsekwencje czekają tych, którzy nie dopełnią swojego obowiązku? Podpowiadamy.

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nałożyła na płatników składek i osoby fizyczne nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19. Jej zapisy weszły w życie 31 marca 2020 r. Zgodnie z deklaracjami rządzących nowe prawo ma na celu dokładne oszacowanie liczby tego typu umów w Polsce. Można przypuszczać jednak, że stanie się także narzędziem kontroli oraz… sposobem na wzmocnienie potężnie obciążonego pandemią budżetu państwa. Dlaczego? Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna, że zawarcie umowy o dzieło naruszyło przepisy, może przekształcić ją w umowę zlecenie, naliczyć składki i zarządzać ich uregulowania.

Kto ma obowiązek rejestracji umowy o dzieło?

Obowiązek zarejestrowania zawartych umów o dzieło spoczywa na płatnikach składek i osobach fizycznych, bez względu na to, czy są zarejestrowani w ZUS, jako płatnicy składek czy też nie. Podmioty i jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego), które nie są płatnikiem składek (nie zgłosiły do ZUS-u ani jednego ubezpieczonego), nie mają obowiązku zgłaszania umów o dzieło.

Które umowy trzeba zgłaszać?

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy zgłosić każdą umowę o dzieło, jeśli wykonawcą dzieła jest osoba, która nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Co ważne, rejestracji podlegają wyłącznie te zawarte od 1 stycznia 2021 roku. Jeśli wykonawca dzieła podpisuje umowy cykliczne (np. co miesiąc), o każdej z nich powinien poinformować ZUS.

Których umów o dzieło nie trzeba rejestrować?

Nie musisz rejestrować umowy o dzieło, jeśli:

  • zawarłeś ją z osobą prowadzącą działalność gospodarczą na wykonanie przez nią usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności;
  • zawarłeś ją ze swoim pracownikiem;
  • zakres umowy obejmuje zadania wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale umowę zawarto z innym podmiotem.

 Rejestracja umowy o dzieło jak to zrobić krok po kroku?

Aby zarejestrować umowę o dzieło:

  • zaloguj się do systemu PUE ZUS;
  • wyszukaj formularz RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Jeśli nie wiesz, w której sekcji platformy się znajduje, wyszukaj go przy pomocy wyszukiwarki;
  • uzupełnij formularz, wpisując dane wykonawcy dzieła: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres oraz dane dotyczące umowy: datę zawarcia, datę wykonania dzieła i liczbę zawartych umów;
  • wyślij dokument do urzędu.

Formularz RUD można także wydrukować, wypełnić i dostarczyć do ZUS-u w tradycyjnej papierowej formie.

Kiedy trzeba zarejestrować umowę o dzieło?

Umowę o dzieło należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

Konsekwencje braku rejestracji

Prawo przewiduje możliwość ukarania grzywną osoby (podmioty), które nie wywiązały się z obowiązku rejestracji umowy o dzieło. Choć grzywny nie nakłada ZUS, instytucja może przekazać sprawę do sądu. Ten może obciążyć płatnika, który nie dokonał obowiązku rejestracji grzywną w maksymalnej wysokości 5000 zł.

Autor: Patrycja Rozynek

Wróć do bazy wiedzy