Czym jest JPK_VDEK i czym się różni od JPK_VAT?

Data publikacji: 11 marca 2020 13:55 | Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2020 13:55 | Kategorie: Aktualności, Jednolity Plik Kontrolny


JPK_VDEK to dokument, który połączy obecnie składane JPK_VAT z deklaracjami podatkowymi VAT-7 lub VAT-7K. Czy nowy system uprości sposób rozliczania podatku od towarów i usług? Kiedy wejdą w życie zmiany i kogo obejmą? Podpowiadamy.

Jednym z celów, jakie postawił przed sobą obecny rząd, jest uszczelnienie systemu podatkowego i walka z wyłudzeniami VAT-u. Ważnym krokiem do realizacji tego celu było wprowadzenie systemu JPK — Jednolitych Plików Kontrolnych. Dla części podmiotów obowiązuje on już od 1 lipca 2016 roku.

Czym jest JPK_VAT?

JPK_VAT jest zestawem informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i składania plików JPK_VAT mają obecnie wszystkie zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT podmioty:

  • mikroprzedsiębiorcy (od 1 stycznia 2018 r.),
  • małe i średnie firmy (od 1 stycznia 2017 r.),
  • duże przedsiębiorstwa (od 1 lipca 2016 r.).

Niestety, oprócz deklaracji JPK_VAT przedsiębiorcy muszą przesyłać fiskusowi również deklaracje podatkowe VAT-7 lub VAT-7K. Konieczność podwójnego raportowania większości identycznych danych jest sporym obciążeniem dla przedsiębiorców, księgowych i urzędników. System, który miał na celu ułatwienie rozliczania podatku i usprawnienie kontroli podatkowej nie spełnił więc do końca swojej roli.

JPK_VDEK — usprawniony JPK_VAT

Aby wyeliminować konieczność podwójnego raportowania i uprościć obowiązki sprawozdawcze do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wprowadzono zmiany. Ich efektem jest połączenie ewidencji JPK_VAT oraz VAT-7 lub VAT-7K i powstanie ewidencji JPK_VDEK (po wprowadzeniu w życie zmian będzie to po prostu JPK_VAT).

JPK_VDEK obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną. Dokument będzie zawierał:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres;
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K);
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Skutecznie połączy więc ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres) z deklaracją VAT (VAT-7 lub VAT-7K).

Ważne: JPK_VDEK będzie miał zastosowanie wyłącznie do rozliczeń VAT-u wykonywanych w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Dotychczasowe przepisy pozostaną aktualne dla skróconych deklaracji VAT-12 oraz dla dekoracji podatkowych VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14.

Dwa warianty ewidencji

W zależności od sposobu rozliczania podatku od towarów i usług, przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji:

  • JPK_V7M – dla rozliczeń miesięcznych,
  • JPK_V7K – dla rozliczeń kwartalnych.

Od kiedy JPK_VDEK?

Obowiązek składania JPK_VDEK, czyli nowego JPK_VAT będą mieli:

  • podatnicy będący dużymi przedsiębiorcami — od 1 kwietnia 2020 r.;
  • wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy) – od 1 lipca 2020 r.

Ważne: od 1 kwietnia wszyscy podatnicy niebędący dużymi przedsiębiorcami mogą składać JPK_VDEK dobrowolnie. Od 1 lipca będzie to już ich obowiązkiem

 Deklaracje podatkowe VAT-7 i VAT-7K od 1 lipca 2020

Od 1 lipca 2020 r. jedynym sposobem na złożenie deklaracji VAT-7 i VAT-7K będzie właśnie nowy plik JPK_VAT.

Wprowadzenie JPK_VDEK — konsekwencje dla przedsiębiorców i księgowych

Wprowadzenie JPK_VDEK, czyli nowego JPK_VAT wydaje się skutecznym sposobem na usprawnienie rozliczeń i poprawienie kontroli podatkowej. Raportowanie danych na nowych zasadach będzie wymagać jednak dostosowania systemów księgowych oraz odpowiedniego przeszkolenia profesjonalistów. Czy rząd stanął na wysokości zadania i zapewnił księgowym merytoryczne wsparcie, niezbędne do sprawnego poruszania się po nowym systemie? To z pewnością okaże się już niebawem…

Autor: Patrycja Rozynek

Wróć do bazy wiedzy