Podsumowanie zmian podatkowych — sprawdź, co się zmieniło w 2020 roku

Data publikacji: 15 grudnia 2020 10:02 | Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2020 10:03 | Kategorie: Aktualności, Vademecum Przedsiębiorcy


Ostatnie dni roku to najlepszy moment na podsumowania. W dzisiejszym artykule podsumujemy więc… najważniejsze zmiany podatkowe, jakie weszły w życie w 2020 roku. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, księgowym lub doradcą podatkowym, koniecznie sprawdź, czy nic „Cię nie ominęło”.

2020 rok obfitował w zmiany podatkowe. Nie tylko z powodu pandemii COVID-19 i towarzyszącym jej konsekwencjom. Większość zmian dotknęła firmy działające we wszystkich branżach – zarówno mikroprzedsiębiorców, podmioty z sektora MŚP i największe przedsiębiorstwa.

Oto najważniejsze zmiany podatkowe, które weszły w życie w 2020 roku:
1. wprowadzenie mikrorachunku podatkowego;
2. wprowadzenie białej listy podatników VAT;
3. konieczność umieszczania na paragonach numeru NIP, jeżeli ma zostać do niego wystawiona faktura;
4. wprowadzenie nomenklatury scalonej;
5. przywileje i udogodnienia dla przedsiębiorców wynikające z tarczy antykryzysowych, stworzonych w odpowiedzi na pandemię COVID-19;
6. wprowadzenie kodów GTU dla wybranych towarów i usług oraz oznaczeń dla transakcji, faktur sprzedaży i zakupu;
7. nowy JPK_V7.

1. Wprowadzenie mikrorachunku podatkowego

Do 31 grudnia 2019 przedsiębiorcy wpłacali należne podatki (PIT, CIT i VAT) na konkretne rachunki urzędów skarbowych. Od 1 stycznia numery urzędowych kont zastąpiły mikrorachunki podatkowe — indywidualne dla każdego przedsiębiorcy rachunki podatkowe służące do wpłat wszystkich podatków. Swój numer mikrorachunku można otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować go na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

2. Wprowadzenie białej listy podatników VAT

Biała lista podatników VAT (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka) to darmowa baza danych zawierająca informacje na temat podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
Dla przedsiębiorców jest ona cennym źródłem wiedzy na temat wiarygodności kontrahentów (przede wszystkim dla celów VAT). Dla rządu — szansą na uszczelnienie systemu podatkowego i wyeliminowanie nadużyć podatkowych. Choć Ministerstwo Finansów uruchomiło białą listę podatników VAT już we wrześniu 2019 roku, od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy mają obowiązek z niej korzystać, a brak spełnienia tego obowiązku może nieść za sobą określone sankcje. Wynika to z nowych zapisów wprowadzonych do ustawy o PIT (art. 22p) i CIT (art. 15d).

3. Konieczność umieszczania na paragonach numeru NIP, jeżeli ma zostać do niego wystawiona faktura

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę na podstawie paragonu wyłącznie wtedy, jeśli na paragonie figuruje NIP nabywcy.
Wprowadzając taki przepis, rząd chciał się uchronić przed wystawianiem tzw. pustych faktur i co za tym idzie przed stratami finansowymi.
Co ważne, paragon z NIP-em wystawiony na produkty i usługi do kwoty 450 zł brutto stanowi fakturę uproszczoną. W takim przypadku przedsiębiorca może zaliczyć wydatki w koszty wyłącznie na podstawie tego dokumentu, bez konieczności występowania o zwykłą fakturę.

4. Wprowadzenie nomenklatury scalonej

Od 1 lipca 2020 roku obowiązującą obecnie Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 2008 r. zastąpiła nomenklatura scalona (CN) – europejska klasyfikacja stosowana na potrzeby Wspólnej Taryfy Celnej. Celem jej wprowadzenia była potrzeba ujednolicenia stawek VAT dla niektórych grup towarów. Przede wszystkim tych, których klasyfikacja budziła wątpliwości interpretacyjne. Na skutek wprowadzenia CN stawki podatku od towarów i usług dla niektórych towarów i grup towarowych uległy zmianie.

Przykład.
Dla wszystkich zup, bulionów, żywności homogenizowanej i dietetycznej oraz owoców i orzechów jadalnych nowa stawka VAT to 5% (zamiast 8%).
Podatek od towarów i usług dla homarów, ośmiornic, skorupiaków, mięczaków i bezkręgowców wodnych i wykonanych z nich przetworów wzrósł z 5% aż do 23%.

Co ważne, nowy system objął wyłącznie towary, a nie usługi.

5. Przywileje i udogodnienia dla przedsiębiorców wynikające z tarczy antykryzysowych, stworzonych w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Pandemia COVID-19 zmieniła codzienność Polaków. Na skutek wynikających z niej obostrzeń i restrykcji wiele firm straciło stabilne źródło dochodu i płynność finansową. Aby wesprzeć mikroprzedsiębiorców, firmy z sektora MŚP i największe przedsiębiorstwa rząd wprowadził pakiet pomocowy w postaci tzw. tarczy antykryzysowych.
W ramach wsparcia przedsiębiorcy mogli korzystać m.in.:
• ze zwolnienia ze składek ZUS,
• z bezzwrotnych pożyczek,
• ze świadczeń postojowych,
• z dofinansowanie prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych
• z dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
• z dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników.

6. Wprowadzenie kodów GTU dla wybranych towarów i usług oraz oznaczeń dla transakcji, faktur sprzedaży i zakupu

Kody GTU to oznaczenia cyfrowe od 01 do 13 określające przynależność poszczególnych towarów i usług do konkretnych grup. Kody od 01 do 10 określają towary, te od 11 do 13 – usługi.

Przykład.

GTU 01 to dostawa napojów alkoholowych — alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. GTU 10 to dostawa budynków, budowli i gruntów, a GTU 11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532);

Klasyfikacja GTU jest bezpośrednio powiązania z nową formułą pliku JPK_V7.

7. Nowy JPK_V7

Od 1 października przedsiębiorcy mają obowiązek składania plików JPK_VAT na nowych zasadach. Dotychczasowe JPK_VAT połączono bowiem z deklaracjami podatkowymi VAT-7, tworząc jeden plik. Nowy JPK_V7 (lub dla rozliczeń kwartalnych VAT-7K) obejmuje trzy sekcje:
• zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres;
• pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K);
• dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia, czyli wspomniane wyżej kody GTU.

Autor: Redakcja maszfakture.pl

Wróć do bazy wiedzy