Zmiany i nowe obciążenia podatkowe od stycznia 2021 roku

Data publikacji: 29 grudnia 2020 14:52 | Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2020 14:53 | Kategorie: Aktualności, Porady, Vademecum Przedsiębiorcy, Zasady


W artykule Podsumowanie zmian podatkowych — sprawdź, co się zmieniło w 2020 roku, przedstawiliśmy zestawienie zmian podatkowych, które weszły w życie w 2020 roku. Dziś omówimy te, które dotkną przedsiębiorców już niebawem.

Oto 13 najważniejszych zmian i obciążeń podatkowych, które wejdą w życie w 2021 roku:
1. Estoński CIT
2. CIT dla spółek komandytowych
3. Wyższy limit przychodów uprawniający do 9% stawki CIT
4. Ograniczenie ulgi abolicyjnej
5. Zmiany w ryczałcie
6. Zmiany w formularzach PIT
7. Podatek cukrowy
8. Podatek handlowy
9. Podatek od deszczu
10. Podatek od małpek
11. Zwolnienie z opłaty targowej
12. Firmowy najem z ryczałtem
13. Wzrost minimalnego wynagrodzenia i składek ZUS

W kolejnych akapitach omówimy każdą z nich.

1. Estoński CIT

Estoński CIT zwany także ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych to nowy system rozliczeń podatku CIT wzorowany na estońskim systemie podatkowym. Taka formuła opodatkowania umożliwia zapłatę podatku dopiero w momencie wypłaty zysku. Jeśli firma zainwestuje zyski w swój rozwój, nie zapłaci go w ogóle.
Estoński CIT nie będzie obowiązkowy. W 2021 roku taką formułę będą mogły wybrać na okres 4 lat małe i średnie spółki kapitałowe, które:
• mają nie więcej niż 100 mln zł przychodu;
• wśród wspólników mają jedynie osoby fizyczne;
• nie mają udziałów w innych podmiotach;
• zatrudniają co najmniej 3 osoby, nie wliczając udziałowców;
• ponoszą koszty na inwestycje;
• osiągają przychody pasywne nieprzewyższające przychodów z działalności operacyjnej.

2. CIT dla spółek komandytowych

Od 1 maja 2021 r. roku podatkiem CIT będą opodatkowane dochody spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych.

3. Wyższy limit przychodów uprawniający do 9% stawki CIT

Kolejną zmianą jest podniesienie progu uprawniającego do skorzystania z 9% stawki podatku CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

4. Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Ulga abolicyjna to świadczenie, z którego korzystają podatnicy pracujący za granicą. Jeśli nie mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku w Polsce (zwolnienie z progresją), mogą odliczyć zapłacony w Polsce podatek, do którego wcześniej zastosowali regułę proporcjonalnego odliczenia. W 2021 roku limit odliczenia ulgi będzie niższy. Kwota wolna od podatku wyniesie 8000 zł, a podatnik odliczy nie więcej niż 1360 zł.
Na skutek zmian w ustawie możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej stracą osoby wykonujące pracę lub usługi poza terytorium lądowym państw, czyli np. marynarze.

5. Zmiany w ryczałcie

Zgodnie z zapisami o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, z możliwości rozliczania dochodów metodą ryczałtu będzie mogło skorzystać szersze grono podatników. Taka forma rozliczeń stanie się dostępna m.in. dla notariuszy, radców prawnych, księgowych, tłumaczy, architektów, agentów ubezpieczeniowych, doradców inwestycyjnych czy rzeczników patentowych. To jednak nie wszystko.
Zmianie ulegnie także limit stosowania ryczałtu — z dotychczasowych 250 000 euro zostanie podniesiony aż do 2 000 000 euro oraz niektóre stawki podatkowe.
• Przychody osiągane przez osoby wykonujące wolne zawody będą opodatkowane stawką 17% (zamiast 20%).
• Przychody ze świadczenia usług (np. prawnych i księgowych) będą opodatkowane stawką 15% (zamiast 17%).
• Przychody z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w przypadku przychodów przekraczających 100 tys. zł będą opodatkowane stawkami 8,5% i 12,5%.
• Przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu, będą opodatkowanie stawką 8,5%.

6. Zmiany w formularzach PIT

W 2021 roku zmianie ulegną wzory formularzy PIT: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ oraz PIT/SE. Nowe umożliwią odliczenie darowizny na przeciwdziałanie Covid-19.

7. Podatek cukrowy

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy sprzedający produkty zawierające cukier (także alkohol) będą musieli uiszczać tzw. podatek cukrowy. Taki obowiązek obciąży ich już w momencie wprowadzenia produktów do sprzedaży. Wysokość podatku będzie zależna od zawartości substancji słodzącej w produkcie, a cała opłata będzie złożona z dwóch składowych:
• stawki 50 gr na litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej oraz dodatkowej opłaty (10 gr więcej) – jeśli w produkcie znajduje się kofeina, tauryna lub guarana.
• Jeśli zawartość cukru w produkcie jest wyższa niż 5 gramów na 100 ml produktu, każdy nadmiarowy gram to kolejne 5 groszy.

8. Podatek handlowy

Podatkiem handlowym zostaną obciążeni sprzedawcy detaliczna, dokonujący sprzedaży na rzecz konsumentów. Stawki podatku wyniosą odpowiednio:
• 0,8%, jeśli miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekroczył kwoty 170 mln zł podstawy opodatkowania;
• 1,4% będzie stosowana dla nadwyżki, jeśli miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej przekroczył kwotę 170 mln zł.

9. Podatek od deszczu

Od 1 stycznia osoby fizyczne i przedsiębiorcy — właściciele nieruchomości o pow. pow. 600 metrów kwadratowych, w których zabudowa zajmuje co najmniej 50 proc. powierzchni, będą mieli obowiązek odprowadzania wyższych opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej. Ich stawki wyniosą:
• 1,50 zł za 1 m2 na 1 rok dla nieruchomości bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem;
• 0,90 zł za 1 m2 na 1 rok dla nieruchomości z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10 proc. odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem;
• 0,45 zł za 1 m2 na 1 rok dla nieruchomości z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30 proc. odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem.

10. Podatek od małpek

Podatek od małpek to podatek od napojów alkoholowych w małych butelkach. Jego stawka wyniesie 25 zł od 1 litra 100% alkoholu sprzedawanego w butelkach o pojemności poniżej 300 ml.

11. Zwolnienie z opłaty targowej

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. osoby prowadzące sprzedaż na targach i bazarach nie będą musiały uiszczać opłaty targowej. Samorządy terytorialne będą mogły liczyć na rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

12. Firmowy najem z ryczałtem

W 2021 roku przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości będą mogli opodatkować dochody z tego tytułu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas taka forma opodatkowania była dostępna jedynie dla dochodów pochodzących z najmu prywatnego.
Stawki ryczałtu wyniosą 8,5% i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł.

13. Wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawek ZUS

W 2021 roku wartość minimalnego wynagrodzenia będzie o 200 zł wyższa niż w 2020 i wyniesie 2800 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa obowiązująca dla umów cywilnoprawnych wzrośnie do 18,30 zł brutto. Konsekwencją podwyżki będą wyższe stawki składek ZUS. W przyszłym roku przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc odprowadzić do ZUS-u 1447,08 zł z dobrowolną składką chorobową, lecz bez składki zdrowotnej. Jej wysokość nie jest jeszcze znana.

Autor: Redakcja maszfakture.pl

Wróć do bazy wiedzy