Baza wiedzy: Vademecum Przedsiębiorcy

nievatowcy

Nievatowcy wystawiają faktury

Do 2014 raku przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie wystawiali faktur, a dowodem dokonania płatności za usługę bądź produkt był rachunek. Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy są podatnikami VAT czy są z niego zwolnieni, są zobowiązani do wystawiania faktur.

Czytaj więcej
korekta faktury

Korekta faktury – co powinieneś wiedzieć

Wystawiona przez przedsiębiorcę faktura nierzadko zawiera błędy, które wymagają korekty, aby dokument mógł stanowić dowód księgowy. Faktura korygująca jest dokumentem, który stanowi dowód księgowy, a jego celem jest korekta błędów, które pojawiły się na wystawionej wcześniej fakturze. Sporządza się ją w momencie, kiedy konieczna jest poprawa błędów, jakie wystąpiły na fakturze VAT.

Czytaj więcej
faktura

Wystawiamy fakturę zaliczkową

Faktura jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż produktu oraz dowodem dokonania za niego zapłaty. Najczęściej przedsiębiorcy wystawiają fakturę końcową w momencie otrzymania całości zapłaty za dostawę towaru lub świadczenie usługi. Innym rodzajem faktury jest faktura zaliczkowa. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona wystawiana przy wpłacie przez kontrahenta jedynie części kwoty.

Czytaj więcej
duplikat faktury

Kiedy można wystawić duplikat faktury?

Faktura VAT służy dokumentowaniu określonych zdarzeń gospodarczych i stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Bywa jednak, że faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu, wówczas trudno udowodnić zasadność odliczenia określonej kwoty podatku. Możliwe jest jednak wystawienie duplikatu faktury. Pozostaje jednak pytanie, kiedy można wystawić duplikat faktury i jak to wygada w praktyce?

Czytaj więcej
zwolnienie z VAT

Zwolnienie z VAT – kiedy można skorzystać?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przewiduje dwa rodzaje zwolnień z podatku VAT – przedmiotowe oraz podmiotowe. W rezultacie podatnik posiadający określone przychody lub wykonujący wyszczególnione w ustawie czynności może liczyć na zwolnienie z podatku. Zwolnienie skutkuje określonymi konsekwencjami. Podmiot, który korzysta ze zwolnienia, nie musi składać deklaracji podatkowych, ani prowadzić ewidencji podatkowej, ale również nie ma prawa do odliczania VAT od wydatków związanych ze sprzedażą.

Czytaj więcej
faktura vat

Faktura VAT marża w praktyce

Faktura VAT marża jest szczególnym rodzajem faktury, stanowiącym odstępstwo od ogólnych zasad opodatkowania towarów. Istotą procedury VAT marża jest opodatkowanie marży zamiast całej kwoty należnej z tytułu sprzedaży towaru. Przy czym, przez marżę rozumie się, różnicę między całkowitą kwotą, którą płaci nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Szczegółowa procedura została opisana w art. 119 – 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czytaj więcej
podatek vat

Jak ustalić właściwą stawkę VAT?

Podatek od towarów i usług naliczany jest procentowo od wartości określonego towaru oraz usługi. W praktyce gospodarczej stawki VAT są różnicowane i konieczna jest podstawowa wiedza, w celu właściwego ich ustalenia. Zgodnie z obowiązującym prawem to na wystawcy faktury spoczywa obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT. Błędnie naliczony podatek na fakturze pociąga za sobą ściśle określone konsekwencje m.in. konieczność złożenia korekty deklaracji VAT.

Czytaj więcej
zegar

Jak uniknąć przeterminowanych faktur?

Przeterminowane faktury to zmora polskich przedsiębiorców. Dowiedz się, jak uniknąć niemożności wyegzekwowania płatności za dostarczone produkty lub zrealizowane usługi.

Czytaj więcej
zegar

Termin wystawienia faktury. Sprawdź swoją wiedzę

Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić nabywcy fakturę na dostarczone produkty lub zrealizowane usługi. Kiedy najpóźniej należy wystawić dokument poświadczający sprzedaż?

Czytaj więcej