Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

POMOCNY

system organizacji pracy
z Klientami
dla Księgowych

SKUTECZNY

system wymiany danych
księgowych i faktur
z Kontrahentami

EFEKTYWNY

system zarządzania
przepływem faktur
dla pracowników

SZYBKI

wystaw szybko fakturę
i ciesz się z efektów
swojej pracy

SZYFROWANY

poziom bezpieczeństwa
danych Księgowych
w relacjach B2B

GOTOWY

do współpracy
bez wdrożeń i szkoleń
– dostępny online

Wystawiamy fakturę zaliczkową

Data publikacji: 13 października 2017 11:51 | Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017 11:51 | Kategorie: Vademecum Przedsiębiorcy


Faktura jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż produktu oraz dowodem dokonania za niego zapłaty. Najczęściej przedsiębiorcy wystawiają fakturę końcową w momencie otrzymania całości zapłaty za dostawę towaru lub świadczenie usługi. Innym rodzajem faktury jest faktura zaliczkowa. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona wystawiana przy wpłacie przez kontrahenta jedynie części kwoty.

Dane na fakturze zaliczkowej

Fakturą zaliczkową nazywamy dokument, który jest potwierdzeniem otrzymania od kontrahenta zaliczki za produkt lub wykonaną usługę. Jednocześnie jej wystawienie warunkuje konieczność dokonania zapłaty całej kwoty w terminie, który został uzgodniony przez obie strony transakcji.

Jak każdy dokument księgowy, również faktura zaliczkowa musi zostać sporządzona w oparciu o jej wzór, czyli zawierać odpowiednie dane, dzięki którym będzie ona mogła być traktowana jako dowód księgowy. Elementy, jakie powinny się na niej znaleźć, zostały wymienione w art. 106f Ustawy o podatku od towarów i usług:

  • data wystawienia faktury
  • numer kolejny dokumentu
  • dane sprzedawcy i nabywcy, ich imiona i nazwiska i ich adresy oraz numery, za pomocą których podatnik i nabywca są zidentyfikowani na potrzeby podatku,
  • data otrzymania całości lub części zapłaty przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi,
  • kwota zapłaty, jaką sprzedawca otrzymał w ramach wpłaty zaliczki
  • kwota podatku
  • dane dotyczące towaru lub usług, w tym: nazwę towaru lub usługi, ich ceny jednostkowe netto, ilość, wartość, stawki podatku i kwoty podatku oraz wartość brutto.

Faktura zaliczkowa, a podatek VAT

Każdy przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem VAT, jest zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanej zaliczki. Fakturę zaliczkową należy wystawić nie później niż 15-go dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty za towar lub usługę, a obowiązek podatkowy powstaje w dniu wpływu kwoty zaliczki.

Istnieją jednak okoliczności, kiedy faktura zaliczkowa może być wystawiona nie wcześniej, niż 30 dni przed otrzymaniem płatności. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji wystawienie faktury zaliczkowej nie powoduje, że powstaje obowiązek podatkowy. Przedsiębiorca VAT rozlicza  dopiero w momencie otrzymania zapłaty od nabywcy towaru lub usługi.

Pojawia się zatem pytanie – kiedy nabywca może odliczyć VAT? Jeżeli faktura zostaje wystawiona w dniu zapłaty, w tym samym momencie nabywa on prawo do odliczenia wskazanego na niej podatku VAT. Jeżeli jednak fakturę wystawia się do 30 dni przed zapłatą, odliczenie podatku może nastąpić dopiero w dniu dokonania zapłaty zaliczki.

Faktura zaliczkowa, a KPiR

Zgodnie z Art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT: „Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek”. Wynika z tego, że przy zapłacie zaliczki sprzedawca nie ma obowiązku wykazania przychodu, co jest jednoznaczne z tym, iż nabywca nie może ująć wydatków w kosztach. Taką możliwość zyskuje on dopiero przy wystawieniu faktury końcowej.

Autor: Redakcja maszfakture.pl

Wróć do bazy wiedzy