Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

POMOCNY

system organizacji pracy
z Klientami
dla Księgowych

SKUTECZNY

system wymiany danych
księgowych i faktur
z Kontrahentami

EFEKTYWNY

system zarządzania
przepływem faktur
dla pracowników

SZYBKI

wystaw szybko fakturę
i ciesz się z efektów
swojej pracy

SZYFROWANY

poziom bezpieczeństwa
danych Księgowych
w relacjach B2B

GOTOWY

do współpracy
bez wdrożeń i szkoleń
– dostępny online

Korekta faktury – co powinieneś wiedzieć

Data publikacji: 13 października 2017 11:58 | Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017 11:58 | Kategorie: Vademecum Przedsiębiorcy


Wystawiona przez przedsiębiorcę faktura nierzadko zawiera błędy, które wymagają korekty, aby dokument mógł stanowić dowód księgowy. Faktura korygująca jest dokumentem, który stanowi dowód księgowy, a jego celem jest korekta błędów, które pojawiły się na wystawionej wcześniej fakturze. Sporządza się ją w momencie, kiedy konieczna jest poprawa błędów, jakie wystąpiły na fakturze VAT.

Okoliczności wystawienia korekty faktury

Korektę wystawia sprzedawca, a zatem nabywca, który dostrzeże błąd, powinien zwrócić się do niego z prośbą o ich poprawę. Kupujący również ma możliwość skorygowania błędów, jednak tylko tych mniejszej wagi, które dotyczą np. danych adresowych. W tym celu wystawia on inny dokument, jakim jest nota korygująca.

Korektę faktury wystawić można w przypadku, kiedy:

  • nabywcy został przyznany rabat. Faktura korygująca powinna zatem zawierać informację o pomniejszeniu należności,
  • należność została powiększona. Faktura korygująca powinna zawierać informację o powiększeniu należności,
  • na fakturze wystąpił błąd, który dotyczy miary i ilości sprzedanych towarów bądź zmiany w zakresie wykonywanej usługi, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, kwoty należności ogółem, wraz z należnym podatkiem, danych formalnych, jak błąd w NIP lub adresie.

Terminy wystawiania korekty faktury

Sprzedawca ma obowiązek wystawienia korekty faktury w momencie ujawnieniu powstałego w fakturze błędu, kiedy nabywca zgłosi zaistniałą pomyłkę. Jednak w przepisach o ustawie VAT nie została uwzględniona konkretna informacja, która dotyczy terminu, w jakim powinno się sporządzić korektę. Błąd nie zawsze jest zauważony przez nabywcę od razu. Zatem termin wystawienia korekty faktury pokrywa się z okresem, w jakim podatnik jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji księgowej. Wynosi on 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano sprzedaży. Po upływie tego czasu zobowiązanie podatkowe się przedawnia, co oznacza, że brak jest możliwości obniżenia podstawy opodatkowania za tamten okres.

Jak sporządzić korektę faktury?

Korekta faktury może być wystawiona w formie elektronicznej lub papierowej. Niezależnie od tego zawsze musi zawierać takie same dane, czyli:

  • tytuł faktury „Faktura korygująca” lub „Korekta”
  • datę jej wystawienia
  • numer kolejny
  • wszystkie dane zawarte na fakturze pierwotnej
  • właściwie skorygowaną treść informacji podlegających zmianie.

Faktura korygująca powinna zawierać przyczynę korekty wraz z wyjaśnieniem. Ważne jest również to, że korekta wymaga potwierdzenia odbiorcy, tylko wówczas można wziąć pod uwagę zmienione dane przy rozliczeniach podatkowych.

Autor: Redakcja maszfakture.pl

Wróć do bazy wiedzy