Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

POMOCNY

system organizacji pracy
z Klientami
dla Księgowych

SKUTECZNY

system wymiany danych
księgowych i faktur
z Kontrahentami

EFEKTYWNY

system zarządzania
przepływem faktur
dla pracowników

SZYBKI

wystaw szybko fakturę
i ciesz się z efektów
swojej pracy

SZYFROWANY

poziom bezpieczeństwa
danych Księgowych
w relacjach B2B

GOTOWY

do współpracy
bez wdrożeń i szkoleń
– dostępny online

Nievatowcy wystawiają faktury

Data publikacji: 13 października 2017 12:29 | Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2017 15:14 | Kategorie: Vademecum Przedsiębiorcy


Do 2014 raku przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie wystawiali faktur, a dowodem dokonania płatności za usługę bądź produkt był rachunek. Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy są podatnikami VAT czy są z niego zwolnieni, są zobowiązani do wystawiania faktur.

Zgodnie z art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 i art. 82 ust. 3 podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż zwolnioną z podatku nie mają obowiązku wystawiania faktury. Istnieje jednak pewien wyjątek, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym również tacy przedsiębiorcy mają obowiązek dokumentowania sprzedaży fakturą VAT.

Faktura wystawiana przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT

Konieczność wystawienia faktury pojawia się w momencie, kiedy kupujący zażąda takiego dokumentu w przypadku zakupu u przedsiębiorcy zwolnionego z VAT. Tylko w takich okolicznościach jest on zobowiązany do jej sporządzenia. W każdym innym przypadku żaden dokument nie jest wymagany.

Termin wystawienia faktury upływa 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży. Należy również podkreślić, iż obowiązek ten dotyczy tylko takich sytuacji, kiedy zgłoszenie żądania ze strony kupującego nastąpi w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym towar został dostarczony lub też wykonana została usługa, bądź przedsiębiorca otrzymał część lub całość zapłaty.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego mają możliwość rezygnacji z wystawiania rachunków na rzecz faktury bez VAT, co regulują przepisy uwzględnione w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Wzór faktury bez VAT

Faktura wystawiana przez nievatowców, podobnie jak dokument wystawiany przez podatników VAT, posiada określoną formę oraz musi zawierać odpowiednie elementy:

  • datę wystawienia faktury
  • numer kolejny dokumentu
  • dane obu stron – nazwy podatnika i nabywcy i ich adresy,
  • ilość i miarę towarów lub usług, których dotyczy faktura
  • cenę jednostkową produktu lub usługi
  • kwotę należności ogółem
  • przepis, który jest podstawą zwolnienia od podatku.

W przypadku, kiedy podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, nie ma konieczności umieszczania na dokumencie podstawy prawnej zwolnienia. Ponadto, nievatowcy nie uwzględniają na fakturze numeru NIP, stawki podatku oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, czyli tych elementów, które musi zawierać dokument wystawiany przez podatników VAT.

Faktura bez VAT w formie papierowej lub elektronicznej

Każda faktura zarówno VAT jak również bez VAT może zostać wystawiona w sposób tradycyjny, czyli w formie papierowej, jak też z wykorzystaniem specjalnego programu do wystawiania faktur,  czyli w formie elektronicznej. W obu przypadkach ma ona taką samą wartość, a także może stanowić dowód księgowy. Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z wygodnej formy fakturowania, decydując się na narzędzia, pozwalające im nie tylko na sporządzania dokumentów potwierdzających transakcje, ale również na ich archiwizację. Dzięki temu cały proces przebiega szybciej, natomiast dokumenty są przechowywane w bezpiecznej i pozwalającej na łatwiejszy dostęp do nich formie.

Autor: Redakcja maszfakture.pl

Wróć do bazy wiedzy