Split payment narzędziem uszczelniającym podatki od towarów i usług

Data publikacji: 13 października 2017 12:34 | Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017 12:34 | Kategorie: Vademecum Przedsiębiorcy


Każdego roku na podatników czeka dużo zmian, których celem jest usprawnienie prowadzenie księgowości firmowej, jak również uszczelnienie podatków od towarów i usług. Od przyszłego, 2018 roku, w życie wejdzie split payment, czyli model podzielnej płatności.

Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2018 roku każdy podatnik będzie zobowiązany do posiadania rachunku VAT prowadzonego nieodpłatnie przez bank, w którym przedsiębiorca posiada konto rozliczeniowe. VAT jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, a zatem wciąż Ministerstwo Finansów pracuje nad poprawą jego prawidłowego funkcjonowania oraz zmniejszenia ilości uchyleń od opodatkowania. To również kolejne narzędzie, dzięki któremu ma zostać zwiększona skuteczności walki z szarą strefą.

Mechanizm funkcjonowania split payment

Split payment to tzw. model podzielnej płatności. Polega on na podziale całości ceny towaru lub usługi na kwotę netto oraz podatek VAT. Po otrzymaniu faktury nabywca wpłacał i do końca roku 2017 nadal tak będzie, na rachunek sprzedawcy całość kwoty, wartość brutto. Od przyszłego roku jednak zgodnie ze split payment kwota ta będzie automatycznie dzielona – kwotę odpowiadającej cenie netto usługodawca otrzyma na swój rachunek bankowy, zaś kwota podatku VAT będzie dostarczana na oddzielny rachunek.

To oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł swobodnie korzystać z funduszy odpowiadającym wysokości cenom netto sprzedawanych przez siebie produktów lub też wykonanych usług. Jeżeli chodzi o środki, które zostały wpłacone na rachunek VAT, wykorzystać je będzie można jedynie zgodnie z przepisami normującymi zasady funkcjonowania tego rachunku, zostaną one tymczasowo zamrożone.

Dobra zmiana?

Podatnicy zapewne zastanawiają się, czy wprowadzenie mechanizmu split payment korzystnie wpłynie na funkcjonowanie ich firmy i prowadzenie przez nich działalności gospodarczej. Resort finansów podkreśla, iż podatnicy, którzy dobrowolnie się na niego zdecydują, nie poniosą żadnych konsekwencji, jakie związane są z zaległościami podatkowymi. Istotne jest również to, że jeżeli zdecydują się oni na zwrot nadwyżki VAT naliczonego na rachunek VAT, będą mogli liczyć na taki zwrot we wcześniejszym terminie.

Celem wprowadzenia split payment jest przede wszystkim zwiększenie kontroli nad podatnikami i  najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, czyli podatkiem VAT. Szacuje się bowiem, iż w 2018 roku budżet państwa z wpływów z VAT może zyskać nawet 82 mld złotych. Obowiązkiem podatnika jest konsultacja z bankiem, w którym posiada on rachunek rozliczeniowy, czy wyodrębniony zostanie im specjalny rachunek VAT. Każdy bank będzie do tego zobowiązany, a usługa ma być całkowicie bezpłatna.

Autor: Redakcja maszfakture.pl

Wróć do bazy wiedzy