Przechowywanie e-faktur – obowiązek druku to mit

Data publikacji: 13 października 2017 12:37 | Ostatnia aktualizacja: 17 października 2017 15:28 | Kategorie: E-faktury


Konieczność drukowania e-faktur to jeden z głównych mitów, które stosunkowo często pojawiają się w dyskusjach nt. elektronicznego obiegu dokumentów i e-fakturowania. Przyczyną jest z reguły przyzwyczajenie do świata papierowych faktur. Tymczasem e-faktura nie musi być drukowana ani w celu przedstawiania jej w urzędzie skarbowym, ani w celu archiwizacji i przechowywania.

W polskim prawie nie ma obowiązku drukowania e-faktur, by przedstawić je następnie w tradycyjnej (papierowej) formie urzędowi skarbowemu. Identycznie jest z ich przechowywaniem. W razie potrzeby dokument można przedstawić urzędowi skarbowemu oczywiście w postaci elektronicznej. Obowiązuje zasada mówiąca o tym, że papierowe dokumenty powinno się udostępniać organom podatkowym także w formie papierowej, a w przypadku e-faktur jest to forma elektroniczna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do podstawowych obowiązków podatników podatku od towarów i usług (VAT) należy przechowywanie ewidencji prowadzonych dla celów rozliczenia tej daniny. Dotyczy to m.in. faktur, a tym samym również faktur elektronicznych – do czasu, kiedy upłynie termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Termin ten wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zwykłe faktury trzeba przechowywać na terenie kraju, ale warunek ten nie odnosi się bezpośrednio do e-faktur. Dokument ten może być bowiem przechowywany poza Polską – w ten sposób, że organy podatkowe będą mieć do niego w razie potrzeby dostęp online.

Warto pamiętać, że co do zasady przesyłanie i archiwizacja e-faktur jest możliwe, jeśli będą one zabezpieczone przed modyfikacją, uszkodzeniem/zniszczeniem oraz rozpowszechnianiem bez upoważnienia.

Podstawa prawna:

– ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Autor: Redakcja maszfakture.pl

Wróć do bazy wiedzy