Nie taki absurd straszny. Skarga kasacyjna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku WSA w Poznaniu oddalona. Czekamy na interpretację.

Data publikacji: 21 stycznia 2020 11:42 | Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020 11:42 | Kategorie: Aktualności, E-faktury, OCR faktur


Kiedy na początku 2018 roku składaliśmy prośbę do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości zniszczenia uprzednio zdigitalizowanych faktur, nie przypuszczaliśmy, że przyjdzie nam czekać ponad 2 lata na rozstrzygnięcie sporu. I choć do tej pory KIS nie przedstawił swojego stanowiska, pojawiło się światło w tunelu.

O genezie oraz powodach absurdalnej (nie tylko w naszej opinii) odmowy organu nt. (nie)możliwości e-archiwizacji faktur papierowych pisaliśmy w artykule niespełna rok temu. Po wcześniejszej odmowie przez KIS wydania interpretacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stanął po naszej stronie, nakładając na organ obowiązek wydania stanowiska. Obawialiśmy się wówczas złożenia przez KIS skargi kasacyjnej do NSA oraz scenariusza, że do roku 2021 nie poznamy oficjalnego stanowiska organu podatkowego.

Minął rok i co dalej?

Jak słusznie przypuszczaliśmy, w marcu 2019 r. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaskarżając w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2019 r. W swojej ocenie powołał się (podobnie jak poprzednio) na fakt braku przepisu prawa podatkowego normującego zagadnienie dotyczące form przechowywania dokumentów. Jako, że zgodnie z prawem NSA przysługują 24 miesiące na rozpoznanie, pozostało nam wyłącznie przygotować odpowiedź z wnioskiem o przyspieszenie rozpoznania i uzbroić się w cierpliwość.

Po niespełna 8 miesiącach mamy to!

Ku naszej uciesze, 5 listopada 2019 r. NSA w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Dyrektora KIS, wydając korzystny dla iDMK Sp. z o.o. wyrok, w którym organ jest zobligowany do rozstrzygnięcia problemu kosztów księgowanych na podstawie faktur zdigitalizowanych. W ustnych motywach sąd wskazał, że kwestia zasad przechowywania faktur ma istotne znaczenie dla oceny możliwości zaliczania wydatków do kosztów, jednocześnie nakazując organowi podatkowemu wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Pisemne uzasadnienie dostępne jest już w bazie orzeczeń. O rozstrzygnięciu sporu i stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej niezwłocznie Was poinformujemy.

 

Autor: Patrycja Rozynek

Wróć do bazy wiedzy