Czy faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe od 2019 roku?

Data publikacji: 17 stycznia 2019 13:50 | Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2019 13:56 | Kategorie: Aktualności


Parlament Europejski wraz z Radą Unii Europejskiej przyjął dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (2014/55/EU) z dnia 16 kwietnia 2014 roku , w której zawarte są informacje o elektronicznych fakturach, m.in. o jej elementach czy przetwarzaniu. We wszystkich państwach członkowskich zamówienia publiczne mają być rozliczane z udziałem e-faktur w standardzie, który umożliwia ich automatyczne przetwarzanie. O czym mówi standard i jakie e-faktury będą mogły być wystawiane oraz przyjmowane w 2019 r.?

Projekt ustawy

Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych ma docelowo ułatwiać oraz rozpowszechnić stosowanie faktur elektronicznych. To rozwiązanie, które ma jednakowo ujednolicić obowiązki formalne z tym związane na terytorium Unii Europejskiej. W związku z tym, rząd przygotował projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym . W projekcie określono reguły przesyłania faktur elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi. Będzie to dotyczyć również ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (czyli faktur, które spełniają wymagania umożliwiające ich przesyłanie za pośrednictwem platformy).

Obowiązek wystawiania i przyjmowania e-faktur

Według informacji podanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wykonawcy zamówień publicznych będą zobowiązani do wystawiania faktur elektronicznych od 1 listopada 2020 roku. Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych wchodzi natomiast w życie 18 kwietnia 2019 roku (z wyjątkiem przepisów art. 9 ust. 3 i art. 13, które wchodzą z dniem 1 stycznia 2019 r.) – od tego dnia zamawiający będą musieli przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych.

faktury ustrukturyzowane

(źródło: https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/e-przedsiebiorczosc/e-fakturowanie/)

Zarówno dla przedsiębiorców, jak i administracji publicznej, zostanie uruchomiona specjalna platforma, która będzie przeznaczona do obiegu faktur ustrukturyzowanych. Docelowo będzie można z niej korzystać bezpłatnie poprzez stronę internetową. Nowy obowiązek będzie obejmował zarówno zamawiających, jak i wykonawców w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednostki wymienione w art. 3 ust. 1). Od 26 listopada 2018 jednostki sektora finansów publicznych, do których należy ww. obowiązek, mają do wyboru pobieranie faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy e-fakturowania lub dostosowanie własnych systemów finansowo-księgowych do automatycznego odbioru elektronicznych faktur ustrukturyzowanych.

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne będą miały automatycznie trafiać do odpowiednich rejestrów księgowych i podatkowych. Takiego standardu nie spełnia e-faktura w formacie PDF, stąd wdrożenie ustrukturyzowanych e-faktur będzie obowiązkowe. Przez to, że niektóre systemy nie rozpoznają danych ze standardowego dokumentu PDF, informacje muszą być dosłownie przepisane do systemu finansowo-księgowego odbiorcy. Wydłuża się przez to proces ewidencjonowania – to natomiast generuje dodatkowe, niepotrzebne koszty. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne w standardzie, którym określa Dyrektywa, będą automatycznie przetwarzane przez systemy informatyczne.

Po wejściu w życie zaprojektowanej ustawy, wykonawcy zamówień publicznych będą posługiwać się ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną w komunikacji z administracją państwową. Ta z kolei będzie postawiona przed obowiązkiem dostosowania systemów informatycznych do obsługi tego typu faktur elektronicznych.

Od kiedy ustrukturyzowane faktury elektroniczne?

Ustawa ma wejść w życie z dniem 18 kwietnia 2019 roku. Od tego dnia zamawiający będą mieli obowiązek przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych. Wykonawcy natomiast będą w obowiązku wystawiania takich faktur dopiero od 1 listopada 2020 roku.


[1] https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/27975/Dyrektywa_2014_55_UE.pdf
[2] http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2888
[3] https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/e-przedsiebiorczosc/e-fakturowanie/

Autor: Tomasz Nowakowski

Wróć do bazy wiedzy