Prezentacja działania systemu maszfakture.pl

Nasi konsultanci są gotowi, aby zaprezentować działanie systemu maszfakture.pl bezpośrednio na środowisku demonstracyjnym. W tym celu przygotowaliśmy możliwość połączenia za pomocą bezpiecznego, prostego i cenionego systemu TeamViewer. Oprogramowanie firmy TeamViewer GmbH, lidera w dziedzinie wsparcia pracy zdalnej, gwarantuje bezpieczeństwo oraz wysoki standard wizualizacji. Klikając w ikonę nastąpi proces łączenia z pulpitem środowiska wirtualnego stworzonego przez nas na potrzeby prezentacji systemu maszfakture.pl


Zdalna pomoc

Nasi konsultanci są gotowi, aby udzielić wsparcia technicznego bezpośrednio na komputerze Użytkownika. W tym celu przygotowaliśmy możliwość połączenia za pomocą bezpiecznego, prostego i cenionego systemu TeamViewer. Oprogramowanie firmy TeamViewer GmbH, lidera w dziedzinie wsparcia pracy zdalnej, gwarantuje bezpieczeństwo wymiany informacji oraz daje Użytkownikowi pełną kontrolę nad przebiegiem sesji pomocy zdalnej. Klikając w ikonę nastąpi proces łączenia z pulpitem Użytkownika. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego działu wsparcia technicznego.


Samouczki

W celu rozpoczęcia pracy z systemem maszfakture.pl przygotowaliśmy krótkie filmy instruktażowe prezentujące podstawowe funkcjonalności aplikacji. W poniższych samouczkach znajdziesz między innymi informacje, jak się zarejestrować, zainstalować aplikację, skonfigurować system maszfakture.pl z Twoim programem handlowym/księgowym oraz dowiesz się, jak może przebiegać proces wymiany faktur pomiędzy Tobą a Twoimi kontrahentami oraz pomiędzy Tobą a Twoim biurem księgowym.


I. PREZENTACJA APLIKACJI - FIRMA

1. Rejestracja i zakładanie konta

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


2. Prezentacja funkcjonalności portalu po zalogowaniu się na swoje konto

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


3. Instalacja aplikacji maszfakture.pl

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


4. Konfiguracja aplikacji maszfakture.pl z systemem handlowym

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


5. Prezentacja funkcjonalności aplikacji maszfakture.pl

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


6. Wyrażanie zgody na obustronną wymianę e-faktur pomiędzy kontrahentami (relacja zaufania)

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


7. Zapraszanie kontrahentów do aplikacji maszfakture.pl

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


8. Zaproszenie biura księgowego do aplikacji maszfakture.pl

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


9. Proces wymiany dokumentów pomiędzy różnymi systemami handlowymi

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.II. PREZENTACJA APLIKACJI - BIURO KSIĘGOWE

1. Rejestracja i zakładanie konta przez biuro księgowe

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


2. Prezentacja funkcjonalności portalu po zalogowaniu się na swoje konto biura księgowego

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


3. Instalacja aplikacji maszfakture.pl – biuro księgowe

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


4. Konfiguracja aplikacji maszfakture.pl z perspektywy biura księgowego

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


5. Pobieranie klientów biura księgowego do aplikacji maszfakture.pl

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


6. Zapraszanie klientów do obsługi księgowej w systemie maszfakture.pl

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


7. Konfiguracja klientów biura księgowego z Twoim systemem księgowym

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


8. Import faktur klientów biura księgowego do Twojego systemu księgowego

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.


9. Prezentacja funkcjonalności aplikacji maszfakture.pl z perspektywy biura księgowego

Kliknij w tytuł lub obrazek, aby obejrzeć prezentację multimedialną.PREZENTACJA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU DO WYSTAWIANIA FAKTUR1. Wystawienie Faktury w aplikacji

W celu wystawienia faktury w aplikacji maszfakture.pl należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 • Uruchomienie kreatora nowej faktury
W celu uruchomienia kreatora nowej faktury należy w głównym oknie aplikacji maszfakture.pl kliknąć przycisk [Wystaw fakturę].
 • Kreator nowej faktury - część nagłówkowa - sekcja Nabywca
W lewym górnym rogu okna kreatora nowej faktury znajduje się sekcja kontrahenta/nabywcy. Kliknięcie przycisku [Nowy] wywoła okno [Nowy nabywca], w którym wprowadzamy dane nabywcy.
2. Wysyłanie faktury pocztą e-mail

Aplikacja maszfakture.pl posiada wbudowaną funkcję pozwalającą na przesłanie wystawionej dla kontrahenta faktury VAT na adres poczty elektronicznej. Procedura wysyłania wygląda następująco:

 • Wybranie faktury (lewy panel)
 • Wybranie przycisku [Koperta] (prawy panel)
 • Wybranie odpowiedniego odbiorcy
 • Wyślij faktury e-mailem
Po wybraniu odpowiedniego odbiorcy na ekranie pojawi się okno [Wyślij faktury e-mailem], z uzupełnionym adresem email kontrahenta z kartoteki, tematem oraz treścią wiadomości. W sekcji Załączniki dodana zostanie faktura w formacie *.pdf. W celu wysłania faktury należy kliknąć przycisk [Wyślij].
3. Konfiguracja

W celu uruchomienia kreatora konfiguracji modułu wystawiania faktur w aplikacji maszfakture.pl należy kliknąć przycisk [Konfiguruj]. Konfiguracja obejmuje również:

 • Uruchomienie konfiguratora
 • Konfiguracja aplikacji maszfakture.pl
 • Wybranie systemu maszfakture.pl
 • Wybranie sposobu rozliczania podatku VAT
 • Dodanie konta bankowego
 • Konfiguracja wystawiania faktur
 • Końcowa konfiguracja systemu maszfakture.pl


4. Kartoteki

 • Karta [Firma] zawiera informacje odnośnie danych teleadresowych firmy.
 • Karta [Kontrahenci] zawiera listę wszystkich dodanych kontrahentów.
 • Karta [Asortyment] zawiera listę wszystkich pozycji asortymentowych.
 • Karta [Jednostki miar] zawiera listę jednostek wykorzystywanych podczas generowania faktury VAT.
 • Karta [Formy płatności] zawiera listę zdefiniowanych sposobów płatności.
 • Karta [Inne] zawiera dodatkowe informacje dotyczące kartotek.
5. Ustawienia modułu wystawiania faktur

W ustawieniach aplikacji, na karcie [Wystawianie faktur] znajdują się wszystkie opcje związane z wystawianiem faktur. Znajdujące się opcje zostały podzielone na dwie sekcje:

 • Ogólne
W sekcji tej znajduje się opcja odpowiedzialna za sposób wyliczania kwot na fakturze. Domyślnie aplikacja dokonuje obliczeń na podstawie stawek netto.
 • Faktury sprzedaży
Sekcja zawiera opcję odpowiedzialną za schemat numerowania dokumentów.