maszfakture.pl | Przesyłanie faktur drogą elektroniczną, elektroniczna wymiana danych

Przesyłanie faktur drogą elektroniczną i wymiana danych

E-faktura i faktura papierowa to równorzędne względem prawa dokumenty. Istnieje szereg powodów, które przyczyniają się do coraz większej popularności tej nowszej formy. Z drugiej strony, przesyłanie faktur drogą elektroniczną obrosło jednak w sporo mitów. Oto najważniejsze informacje na temat elektronicznej wymiany danych.

E-faktury są mniej pracochłonne – PRAWDA

Elektroniczna wymiana danych (e-faktur) eliminuje konieczność drukowania faktur, kopert oraz dostarczenia ich na pocztę. Korzystanie z aplikacji maszfakture.pl jeszcze bardziej usprawnia fakturowanie. Aplikacja maszfakture.pl pozwala na wysyłanie faktur do systemu handlowego kontrahenta oraz importuje otrzymane faktury do systemów handlowych
i księgowych..

E-faktura bez tradycyjnego podpisu nie jest ważna – MIT

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje standard obiegu faktur w formie elektronicznej, który nie wymaga podpisu.

Faktura elektroniczna zawiera te same dane co papierowa – PRAWDA

Jedyną różnicą pomiędzy nimi jest brak pieczątki i podpisu. Poza tym dokumenty te są identyczne.

Na przesyłanie faktur drogą elektroniczną potrzebna jest pisemna zgoda – MIT

Elektroniczna wymiana danych jest możliwa już od pierwszej faktury. Działa tutaj tzw. domniemanie zgody. Dopiero, jeśli klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie e-faktur, przedsiębiorca zmuszony jest wystawić je i dostarczyć w tradycyjny sposób. Aplikacja maszfakture.pl umożliwia wyrażanie oraz wycofanie zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

Archiwizowanie e-faktur jest łatwiejsze – PRAWDA

Ustawodawca nie precyzuje, jak powinno wyglądać archiwizowanie faktur. Przedsiębiorca ma jedynie zapewnić do nich łatwy dostęp. Elektroniczna wymiana danych oznacza koniec
z segregatorami i problemami ze znalezieniem potrzebnego dokumentu. Aplikacja maszfakture.pl zintegrowana z systemem handlowym to najprostszy sposób na bezpieczne przechowywanie wystawionych i otrzymanych dokumentów zakupu/sprzedaży.

Przesyłanie faktur drogą elektroniczną jest drogie – MIT

Najtańszy płatny pakiet aplikacji maszfakture.pl, która automatycznie eksportuje i importuje wystawione oraz otrzymane faktury do systemów handlowych i księgowych (InsERT, Sage, Asseco WAPRO, Comarch ERP), kosztuje tylko 25 zł miesięcznie. Dodatkowo każdy użytkownik może korzystać z aplikacji maszfakture.pl w wersji bezpłatnej.