maszfakture.pl | Elektroniczny system obiegu dokumentów, obieg dokumentów elektronicznych, system elektronicznego obiegu dokumentów

Elektroniczny system obiegu dokumentów

Najnowsze dane pokazują, że 92 proc. Polaków korzystających z e-faktur jest z nich zadowolona. Dlaczego więc nie pójść o krok dalej? Elektroniczny system obiegu dokumentów maszfakture.pl pozwala na jeszcze większą oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Czym różni się elektroniczny obieg dokumentów od wysyłania e-faktury?

System maszfakture.pl usprawnia obieg dokumentów elektronicznych (e-faktur) pomiędzy najbardziej znanymi systemami handlowymi i księgowymi (Asseco WAPRO, Sage, InsERT, Comarch ERP). Oznacza to, że wystawiona przez pracownika firmy X faktura zostaje automatycznie pobrana do aplikacji maszfakture.pl, a stamtąd może zostać wysłana
i zaimportowana do systemu firmy Y. Wszystko to odbywa się w czasie rzeczywistym. System elektronicznego obiegu dokumentów maszfakture.pl znacząco zmniejsza nakład pracy personelu administracyjno-biurowego. Nie ma już potrzeby ręcznego przepisywania faktur otrzymanych na skrzynkę e-mailową lub w formie papierowej.

Elektroniczny obieg dokumentów z maszfakture.pl – krok po kroku

Pracownik firmy X wystawia fakturę sprzedaży w swoim systemie handlowym. Faktura zostaje automatycznie pobrana do aplikacji maszfakture.pl i widoczna jest w zakładce Faktury sprzedaży Z tego poziomu dokument wysyłany jest do kontrahenta Y , który od razu widzi ją na swoim koncie jako fakturę zakupu. Import odbywa się błyskawicznie i w pełni automatycznie. System maszfakture.pl jako innowacyjny na polskim rynku elektroniczny system obiegu dokumentów pozwala pracownikom biura księgowego na zaimportowanie wszystkich faktur klienta za pomocą jednego kliknięcia. Wystarczy, że pod koniec miesiąca klienci X i Y wyślą do swojego biura księgowego wszystkie faktury sprzedaży i zakupu za pośrednictwem aplikacji maszfakture.pl, a stamtąd biuro księgowe może je bezpośrednio zaimportować do swojego systemu księgowego

Ułatwione gromadzenie danych

Faktury w formie elektronicznej są takimi samymi dokumentami jak te wystawione na papierze – z tym, że ich archiwizowanie jest o wiele łatwiejsze. W aplikacji maszfakture.pl każdy użytkownik może w łatwy sposób wyszukać wystawioną dawniej fakturę oraz wygenerować potrzebne dane. Do 2020 r. e-faktury powinny stać się głównym systemem fakturowania. Dzięki maszfakture.pl Twoja firma może osiągnąć te standardy już dziś.