System maszfakture.pl pomoże Ci wygrać z JPK!

Utworzono: 2017-03-17 16:12 | Ostatnia aktualizacja: 2017-03-23 15:33

Zdjęcie: Designed by kues1


System maszfakture.pl pomoże Ci wygrać z JPK!

Obowiązek udostępniania plików JPK organom podatkowym już niebawem dotyczyć będzie wszystkich podmiotów gospodarczych niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Dowiedz się, w jaki sposób możesz ułatwić sobie pracę przy wprowadzaniu danych i generowaniu plików JPK.

Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o obowiązkach nakładanych na niego przez ustawodawcę. Prowadzenie księgowości wymaga sporej wiedzy i śledzenia zmian w prawie podatkowym. Zgodnie z art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) dnia 1 lipca 2016 r. wszedł w życie obowiązek przesyłania organom kontroli skarbowej Jednolitego Pliku Kontrolnego. Póki co przepis ten nie dotyczy mikroprzedsiębiorstw, na które obowiązek generowania JPK zostanie nałożony z dniem 1 stycznia 2018 r.

Import danych w kontekście JPK_VAT – jakie informacje musisz wprowadzić do systemu finansowo-księgowego?

Struktura JPK_VAT w założeniach odzwierciedla wszystkie transakcje wykazane w deklaracji VAT z rozbiciem na pozycje pojedyncze. Istnieje zatem jednoznaczny obowiązek zaraportowania w pliku każdego dokumentu wraz z wartością netto oraz kwotą podatku VAT znajdującego się w obiegu gospodarczym. Struktura JPK_VAT dotyczy ewidencji VAT sprzedaży, jak również ewidencji VAT zakupu. Każda z tych struktur obejmuje część szczegółową zawierającą dla każdej pozycji szereg danych, które podatnik jest zobowiązany wprowadzić do systemu generującego JPK.

System maszfakture.pl w kilku krokach automatycznie wprowadza wszystkie dane z faktury do systemu finansowo-księgowego, eliminując w ten sposób ryzyko jakiejkolwiek pomyłki. Aplikacja maszfakture.pl spełnia wymóg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. mówiący o konieczności zachowania integralności treści faktury, a zatem zabezpiecza użytkownika przed dokonaniem jakichkolwiek zmian danych, które e-faktura powinna zawierać.

System maszfakture.pl zaimportuje do programu księgowego wszystkie dane, które wymagane są w schemie JPK. W przypadku ewidencji sprzedaży:

 • datę sprzedaży,
 • datę wystawienia,
 • numer dokumentu,
 • nazwę nabywcy,
 • adres nabywcy,
 • kwoty netto,
 • kwoty podatku należnego w zależności od poszczególnych stawek.

W przypadku ewidencji zakupu konieczne wprowadzenie jest takich danych jak:

 • nazwa wystawcy,
 • adres wystawcy,
 • numer NIP lub inny numer służący identyfikacji podatkowej wystawcy,
 • numer faktury,
 • kwotę netto,
 • kwotę podatku naliczonego.

Pamiętaj, że prawidłowo wygenerowany plik JPK_VAT wymaga zbieżności ze składaną deklaracją VAT, stąd niezwykle ważna jest bezbłędność danych, którą gwarantuje maszfakture.pl.


Autor: Zespół maszfakture.pl


< Poprzedni wpis Następny wpis >