W 2018 roku elektroniczne faktury ustrukturyzowane będą obowiązywać w sektorze publicznym

Data publikacji: 7 listopada 2017 14:42 | Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2017 14:42 | Kategorie: E-faktury


Od 26 listopada 2018 roku jednostki z sektora publicznego podczas realizowania zamówień publicznych będą musiały przyjmować elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Czym one są, jaki to ma cel i jakie będą z tego korzyści?

Czym są elektroniczne faktury ustrukturyzowane?

Elektroniczne faktury ustrukturyzowane to faktury, które bez dodatkowej pracy człowieka pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie ich w systemach finansowo-księgowych. To, że nie wymagają one udziału człowieka przy wprowadzaniu danych do systemu księgowego, wyróżnia je od innych e-faktur. Przez obowiązek przyjmowania e-faktur przez zamawiających stosowanie elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych zostanie upowszechnione. Celem wprowadzenia przepisów jest także propagowanie stosowania e-faktur w obrocie gospodarczym. Ułatwi to także uczestniczenie polskich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Sposób dokumentowania realizacji tych zamówień i elektronicznego fakturowania będzie dzięki tym zmianom ustandaryzowany, a ponadto ma to obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co również przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności.

W celu wprowadzenia nowych przepisów zostanie uruchomiona Platforma e-fakturowania. Jej zadaniem jest umożliwienie odbierania i wysyłania faktur elektronicznych do instytucji publicznych. Od 26 listopada 2018 roku jednostki sektora finansów publicznych będą mogły korzystać z Platformy e-fakturowania lub dostosować aktualnie posiadany system finansowo-księgowy do odbioru elektronicznych faktur ustrukturyzowanych.

Korzyści i przygotowanie się na zmiany

Jakie są korzyści ze stosowania elektronicznych faktur w formie ustrukturyzowanej? Sprawi to, że praca będzie wykonywana szybciej i bardziej efektywnie, a ponadto zostanie zminimalizowane ryzyko popełnienia błędu. Aktualnie fakturę papierową należy wydrukować i przesłać pocztą, co generuje dodatkowe koszty. W momencie, gdy trzeba będzie korzystać z e-faktur, kosztów związanych z wydrukiem i wysłaniem ich po prostu nie będzie. Elektroniczne faktury w formie ustrukturyzowanej będą określały wizerunek nowoczesnej administracji, a także korzystnie wpłyną na rozwój systemu płatności bezgotówkowych.

W celu przygotowania jednostek administracji publicznej do zmiany przepisów zaplanowano organizację szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, webinarów, a także seminariów i konferencji.

Elektroniczne faktury ustrukturyzowane w relacjach B2B

System maszfakture.pl daje możliwość posługiwania się fakturami ustrukturyzowanymi już teraz w relacjach z kontrahentami oraz w relacji klient – biuro rachunkowe. Pomimo tego, że nowe przepisy póki co dotyczyć będą wyłącznie zamówień publicznych, trudno brać się za rogi z upływem czasu – prędzej czy później w ogóle zrezygnujemy z papierowych faktur i z całą pewnością lepiej cyfryzować dane już dziś. Zgodnie z założeniem elektronicznych faktur ustrukturyzowanych – system maszfakture.pl pozwala bez udziału pracy człowieka na przetwarzanie danych z faktur w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Wypróbuj go i już teraz bądź gotowy na zmiany!

Źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/e-przedsiebiorczosc/e-fakturowanie/

 

Autor: Tomasz Nowakowski

Wróć do bazy wiedzy